Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84
        +359 88 480 1723

E-mail:  info-2203175@edu.mon.bg

              ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА