Mодул Галерия

2020-02-06

/135 годишнина/01.JPG/135 годишнина/02.JPG/135 годишнина/3b.JPG/135 годишнина/4.JPG/135 годишнина/3a.JPG

 

 

 

/135 годишнина/5.JPG                          

 
 ПЕТИ КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:Л.Колева                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/135 годишнина/6.JPG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШЕСТИ КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:П.ВИТКОВА   
 
 
 /135 годишнина/7.JPG
 
                                                                    СЕДМИ КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:А.МАЛИНОВА
   
 
 
 
 
НАЧАЛЕН ЕТАП
 
 
           
           
 
ПЪРВИ КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:Р.Славчева                                                                     
 
 

           
 
ВТОРИ КЛАС -КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:Дж.Соколова         
                                                          ТРЕТИ"Б" КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:Ж.Стойкова
 
 

      
 
ТРЕТИ "А" КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:К.Калинкова   
                                                   ЧЕТВЪРТИ  КЛАС-КЛ.РЪКОВОДИТЕЛ:Ст.Райкова

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА