Екип

 Директор: Джорджия Соколова                                      ou175@abv.bg

 Гл.учител:Джорджия Соколова                                      djsokolova@abv.bg


Ст.учител:Антоанета Малинова                           toni_mal@abv.bg

Ст.учител:Лили Тончева                                      lili_t_70@abv.bg

Ст.учител:Поля Виткова                                     polya_vitkov@abv.bg

Ст.учител:Нина Микова                                      t.3@abv.bg

Ст.учител:Стефка Райкова                                 stefi_rai@abv.bg

Учител:Велина Величкова                                 velinavelichkova19@abv.bg                                

Ст.учител:Роси Славчева                                    rosi_slavcheva@abv.bg

Възпитател:Лора Колева                                     lora.barakova@abv.bg

Учител:Албена Трайкова                                    koshterica2@abv.bg                                          

Възпитател:Ивелина Стоянова                           ivka.stoyanova@gmail.com

Учител: Димитър Петров                                   breathee@abv.bg                                

Възпитател:Моника Мизурска                            ironlady@abv.bg

 Ст.възпитател:Л.Колева                                     lili_d_56@abv.bg               

  • лектор" изобр.изкуство ":В.Минчева       redheartprints@gmail.com
  • лектор"музика":В.Дамянова                   damyanova15@abv.bg                

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА