ПРИЕМНИ ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

 Приемните часове за консултация

 

както следва :

ПРЕПОДАВАТЕЛ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДЕН

ЧАС

КАЛИНКОВА

Бълг.ез.и литература

Математика

ВТОРНИК

12.30-13.10ч

СТОЙКОВА

Бълг.ез.и литература

Математика

ВТОРНИК

12.30-13.10ч

РАЙКОВА

Бълг.език и литература

   Математика

ЧЕТВЪРТЪК

13.00-13.35ч

СЛАВЧЕВА

Бълг.език и литература

Математика

ВТОРНИК

13.00-13.35ч

СОКОЛОВА

Бълг.език и литература,

Математика, Англ.език

СРЯДА

13.20-14.00ч

МАЛИНОВА

Бълг.език и литература

Англ.език  

СРЯДА

14.00-14.40ч

МИКОВА

Чов. и природата, Биология и здр.образование, Химия и опазване на  околната среда

ВТОРНИК

14.00-14.40ч

ВИТКОВА

География и икономика, История и цивилизация

ПЕТЪК

14.00-14.40ч

ТОНЧЕВА

Математика, Физика и астрономия

ПОНЕДЕЛНИК

13.10-13.40ч

 ГРАФИК НА ПРИЕМНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ И ВОДЕНЕ НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

КЛАС

ДЕН

ЧАС

РАЙКОВА

I

ПЕТЪК

13.00-13.45ч

СЛАВЧЕВА

ІI

СРЯДА

13.00-13.45ч

СОКОЛОВА

III

ПЕТЪК

13.20-14.05ч

КАЛИНКОВА

ІVа

       СРЯДА

13.20-14.05ч

СТОЙКОВА

ІVб

          СРЯДА

13.20-14.05ч

МАЛИНОВА

V

  ЧЕТВЪРТЪК

14.00-14.45ч

КОЛЕВА

VI

       СРЯДА

14.00-14.45ч

ВИТКОВА

I

  ЧЕТВЪРТЪК

14.00-14.05ч

 

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА