За Вас

 Дневен режим

Дневен режим от 30.11.20г.

ИЗВЪНРЕДНО  в сила от 30.11.20година                                                                         

Начален етап,предиобед          III-IVклас.20мин

Прогимназиален етап,предиобед

V-VIIклас                                       ,30мин

1ч.  8.35-8.55

8.10-8.30

1ч.

8.00-8.30

2ч.  9.25-9.45

9.10-9.30

2ч.

8.50-9.20

3ч.  10.15-10.35

10.00-10.20

3ч.

9.50-10.20

4ч.  11.05-11.25

10.50-11.10

4ч.

10.40-11.10

5ч.  11.55-12.15

11.40-12.00

5ч.

11.30-12.00

6ч.  12.45-13.05

12.30-12.50 6ч. 12.20-12.50

 

  7ч. 13.10-13.40

 


СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП IIсрок

 

ДЕН

ЧАС

V клас

VI клас

VII клас

П

О

Н

Е

Д

Е

Л

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Англ.език

Математика

Геогр.и икон.

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит

История и цив.

Музика

Инф.техн.Iгр.

История и цивил.

Математика

Геогр.и икономика

Техн.и предпр.

Англ.език

Физ.възп.и сп.

Геогр.и ик. ИУЧ

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Математика

Физика и астрономия

Изобр.изк.

Техн.и предпр.

В

Т

О

Р

Н

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Математика

Физ.възп.и сп.

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит. ИУЧ

Изобр.изк.

Изобр.изк

 

Бълг.ез и лит.

Англ.език

Физ.възп.и сп.

Математика

Музика

Бълг.ез.и лит. ИУЧ

Допълн.час за сп.дейн.

Геогр.и икономика

Математика

Физика и астрономия

Англ.език

Бълг.ез.и лит. ИУЧ

Музика

Руски ез.ФУЧ

С

Р

Я

Д

А

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Геогр.и иконом ЗУЧ/ИУЧ

Математика

Бълг.ез.и лит.

Англ.език.

Човекът и прир.

Физ.възп.и сп.

 

Инф.техн.IIгр.

Бълг.ез.и лит.

Математика

Човекът и прир.

Англ.език

Руски ез.ФУЧ

Час на класа

Бълг.ез.и лит.

История и цив.

Биолог. и здр.обр.

Математика

Физ.възп.и сп.

Англ.език

 

Ч
Е
Т
В
Ъ
Р

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

История и цив.

Математика

Инф.техн.

Техн.и предпр.

Техн.и предпр.

Човекът и прир.

Руски ез.ФУЧ

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

История и цив.

Математика

Англ.език.

Геогр.и икономика ЗУЧ/ИУЧ

Физ.възп.и спорт

Математика

История и цив.

Физ.възп.и сп.

Бълг.ез.и лит.

Инф.техн.

Англ.език

Геогр.и икономикаИУЧ

П

Е
Т

Ъ

К

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Час на класа  

МатематикаИУЧ

Човекът и прир.

Бълг.ез.и лит

Англ.език

Музика

Допълн.час за сп.дейн

МатематикаИУЧ

Човекът и прир.

Бълг.ез.и лит.

Музика

Изобр.изк.

Изобр.изк.

 

Биолог. и здр.обр.

Бълг.ез.и лит.

МатематикаИУЧ

Химия и оп.на ок.среда

Музика

Допълн.час за сп.дейн.

Час на класа

  

НАЧАЛЕН ЕТАП IIсрок

 

ДЕН

ЧАС

I клас

II клас

III клас

IV а клас

IV б клас

П

О

Н

Е

Д

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Математика

Музика

Час на класа

 

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит

Околен свят

Математика

Допъл.час за сп.дейн..

 

Техн.и предпр.

Бълг.ез.и лит.

Математика

Физ.възп.и спорт

Англ.език

Комп.модел.I гр.

Час на класа

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Англ.език  

Математика

Човекът и прир.

Англ.език

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Математика

Човекът и прир.

Физ.възп.и сп.

В

Т

О

Р

Н

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Математика

Бълг.ез.и лит.

Инф.техн.ИУЧ

Техн.и предпр.

Физ.възп.и сп.

 

Бълг.ез.и лит.

Математика

Музика

Англ.език

Инф.техн.ИУЧ

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Математика

Изобр.изк.

Изобр.изк.

Комп.модел.IIгр

Математика

Бълг.ез.и лит.

Музика

Човекът и прир.

Англ.език

Допълн.час за сп.дейн.

Математика

Бълг.ез.и лит.

Музика

Комп.моделиране

Човекът и прир.

Англ.език

С

Р

Я

Д

А

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Математика.

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Музика.

Околен свят

Час на класа

Бълг.ез.и лит.

Математика

Изобр.изк.

Изобр.изк.

Математика

Музика

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Англ.език

Чов.и общ.

Математика

Физ.възп.и сп.

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Изобр.изк.

Изобр.изкЗУЧ/ИУЧ

 

Математика

Англ.език

Физ.възп.и сп.

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Час на класа

Ч
Е
Т
В
Ъ

Р

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Математика

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Англ.език

Допълн.час за сп.дейн.

 

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Математика ИУЧ

Физ.възп.и спорт

Техн.и предпр.

 

Физ.възп.и  спорт

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Чов.и природа

МатематикаЗУЧ/ИУЧ

Англ.език

 

Англ.език

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Математика.

Техн.и предпр.

 

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.

Математика.

Музика

Техн.и предпр.

Допълн.час за сп.дейн.

П

Е
Т

Ъ

К

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Изобр.изк.

Изобр.изк.

Физ.възп.и сп.

Бълг.ез.и лит. ИУЧ

Математика ИУЧ

 

Англ.език

Физ.възп.и спорт

Бълг.ез.и лит.

Бълг.ез.и лит.ИУЧ

Музика

 

Доп.час за сп.дейн.

Бълг.ез.и лит.ИУЧ

МатематикаИУЧ

Физ.възп.и сп.

Чов.и общ.

Час на класа

 

МатематикаИУЧ

Бълг.ез.и лит. ИУЧ

Комп.моделиране

Музика

Физ.възп.и сп.

Човекът и обществото

 

МатематикаИУЧ

Бълг.ез.и лит.ИУЧ

Изобр.изк.

Изобр.изкЗУЧ/ИУЧ

Човекът и обществото

  

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021ГОДИНА

ПРЕД ОБЕД

 

I-IIклас

 

III-IVклас

 

V-VIIклас

1.

8.35-9.10

1.

8.10-8.50

1.

8.00-8.40

Г.М.

9.10-9.25

Г.М.

8.50-9.10

М.

8.40-8.50

2.

9.25-10.00

2.

9.10-9.50

2.

8.50-9.30

М.

10.00-10.15

М.

9.50-10.00

Г.М.

9.30-9.50

3.

10.15-10.50

3.

10.00-10.40

3.

9.50-10.30

М.

10.50-11.05

М.

10.40-10.50

М.

10.30-10.40

4.

11.05-11.40

4.

10.50-11.30

4.

10.40-11.20

М.

11.40-11.55

М.

11.30-11.40

М.

11.20-11.30

5.

11.55-12.30

5.

11.40-12.20

5.

11.30-12.10

М.

12.30-12.45

М.

12.20-12.30

М.

12.10-12.20

6.

12.45-13.20

6.

12.30-13.10

6.

12.20-13.00

 

 

 

 

М

13.00-13.10

 

 

 

 

7.

13.10-13.50

СЛЕД ОБЕД

ГРУПИ

Iклас

IIклас

IIIклас

IV“а“и IV“б“класове

V-VIIклас

1.Отдих и физическа

активност

13.00-13.35

13.30-14.05

13.15-13.55

13.30-14.10

13.50-14.30

Г.М.

13.35-13.45

14.05-14.10

13.55-14.15

14.10-14.20

14.30-14.40

2.Самоподготовка

13.45-14.20

14.10-14.45

14.15-14.55

14.20-15.00

14.40-15.20

М.

14.20-14.30

14.45-14.55

14.55-15.05

15.00-15.10

15.20-15.30

3.Самоподготовка

14.30-15.05

14.55-15.30

15.05-15.45

15.10-15.50

15.30-16.10

М.

15.05-15.15

15.30-15.40

15.45-15.55

15.50-16.00

16.10-16.20

4.Занимания по интереси

15.15-15.50

15.40-16.15

15.55-16.35

16.00-16.40

16.20-17.00

М.

15.50-16.00

16.15-16.25

16.35-16.45

16.40-16.50

17.00-17.10

5.Занимания по интереси

16.00-16.35

16.25-17.00

16.45-17.25

16.50-17.30

17.10-17.50

М.

16.35-16.50

17.00-17.10

17.25-17.35

17.30-17.40

17.50-18.00

6.Отдих и физическа активност

16.50-17.25

17.10-17.45

17.35-18.15

17.40-18.20

18.00

Забележка:

От 17.30 до 18.00 часа за учениците от целодневното обучение ще има дежурна сборна група.

 

 

 
 График за консултации с учениците през  I ви учебен срок на учебната    2020/2021година

  както следва : 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ДЕН

ЧАС

КАЛИНКОВА

Бълг.ез.и литература

Математика

ВТОРНИК

12.30-13.10ч

СТОЙКОВА

Бълг.ез.и литература

Математика

ВТОРНИК

12.30-13.10ч

РАЙКОВА

Бълг.език и литература

   Математика

ЧЕТВЪРТЪК

13.00-13.35ч

СЛАВЧЕВА

Бълг.език и литература

Математика

ВТОРНИК

13.00-13.35ч

СОКОЛОВА

Бълг.език и литература,

Математика, Англ.език

СРЯДА

13.20-14.00ч

МАЛИНОВА

Бълг.език и литература

Англ.език  

СРЯДА

14.00-14.40ч

МИКОВА

Чов. и природата, Биология и здр.образование, Химия и опазване на  околната среда

ВТОРНИК

14.00-14.40ч

ВИТКОВА

География и икономика, История и цивилизация

ПЕТЪК

14.00-14.40ч

ТОНЧЕВА

Математика, Физика и астрономия

ПОНЕДЕЛНИК

13.10-13.40ч

  Олимпиади и състезания

  1. Общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на ....16.01.21...........от .9.00ч........в училище.
  2. Общинският  кръг на олимпиадата по бълг. ез. и лит. ще се проведе на.......17.01.21..от ..9.00ч....... в училище.

 

Влезте в нашата виртуална библиотека. 

 Ще ви бъдат от много голяма полза за дните в облекчен режим, а и след това!  

1.Музеите в България 

http://www.planinite.info/Vrazki/Muzei.htm 

2.Необикновените музеи в България 

https://www.peika.bg/statia/Neobiknovenite_muzei_v_Balgariya_koito_nepremenno_da_posetite_l.a_i.85920_balgariya_da_koito_muzei_nepremenno_posetite_v.html 

3. Класация на най-посещаваните регионални исторически музеи в България 

https://www.danybon.com/interesno/klasacia-posestavani-regionalni-istoricheski-musei-bulgaria/ 

4.Петнайсете най-красиви музеи в света 

http://glasove.com/categories/kino/news/15-ot-naj-krasivite-muzei-v-sveta 

5. Най-добрите музеи, които може да разгледаме онлайн 

https://brat-bg.com/bg/news-bg/world/7927-nay-dobrite-muzei-koito-mozhe-da-razgledame-onlayn 

6. 10 най-популярни музея и галерии в света 

https://www.10te.bg/art/10-te-nai-populyarni-muzeya-i-galerii-v-sveta/ 

7. 35 музея на света,които могат да се посетят онлайн

https://sofiapress.com/35 

8.10-те най-популярни селища и градове в България 

https://www.10te.bg/lyubopitno/10-te-naj-populyarni-selishta-i-gradove-muzei-v-balgariya/ 

9.Уроци по шах за начинаещи

http://chessacademybg.com/bg/%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%85/

 /стр.1.jpeg/стр.2.jpeg/стр.3.jpeg/стр.4.jpeg

 

              

 

 I-IIкл.

Новини

Информация

1261 гр.София,с.Мрамор,
ул."Св.Св.Кирил и Методий"№1
 

тел: +359 2 998 20 84

E-mail  ou175@abv.bg

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА